Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

09 sierpnia 2016 11:42 | Comenius - Program Uczenie się przez całe życie

Dobre praktyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

Na początku wakacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu otrzymało dyplom „Dobrej Praktyki” dla realizowanego w latach 2013-2015 projektu Comenius „Healthy people for prosperous Europe” („Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy”). Projekt realizowany był z dofinansowaniem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Poniżej cytujemy fragment listu, otrzymanego jeszcze pod koniec stycznia pocztą elektroniczną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – organu nadzorującego przyznawanie i wydatkowanie funduszy programu „Uczenie się przez całe życie” dla szkół w Polsce:

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną nadesłanych przez Państwa raportów końcowych z realizacji Partnerskich Projektów Szkół. Serdecznie dziękujemy za terminowe przesłanie raportów oraz – przede wszystkim – za dwa lata ciężkiej pracy w projekcie! Zdajemy sobie sprawę, że z wysoką jakością Państwa działań wiąże się wysiłek całej społeczności szkolnej, a także rodziców i szkół partnerskich. Jesteśmy niezwykle dumni z Państwa dokonań.

Jak co roku, projekty najwyżej ocenione przez pracowników Narodowej Agencji otrzymują status „przykładów dobrej praktyki”. Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną. Zdarza się, że projekt oczaruje nas zaskakującymi rozwiązaniami, ważnym tematem, który porusza, szczególnym udziałem uczniów i nauczycieli.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że znaleźli się Państwo w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2013-2015.

Wkrótce na naszej stronie internetowej znajdzie się informacja o najwyżej ocenionych projektach – wraz z linkami do stron internetowych, adresów e-mail czy danych kontaktowych danej szkoły lub placówki edukacyjnej. Uzupełnienie przez Państwa tzw. „karty dobrej praktyki” (w załączeniu), umożliwi nam zamieszczenie bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych projektach – nie tylko na stronie internetowej www.comenius.org.pl, ale także w wydawanych przez Narodową Agencję publikacjach, materiałach konferencyjnych, biuletynach.

(…)

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za wspaniałą pracę, 

Z poważaniem,

Monika Pawlikowska

 

Zespół Partnerstw Strategicznych  SE-KA2

Erasmus+ Edukacja szkolna”

 Informujemy również, że produkty końcowe naszego projektu – zbiory prezentacji, zdjęcia, filmy itp. – zostały zamieszczone w Europejskiej Bazie Produktów projektów unijnych ( European Shared Treasure) pod adresem:

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2013-1-NL1-COM06-12932

Znajdują się tam nasze produkty wspólne i produkty poszczególnych partnerów, z opisami w różnych językach, w tym w języku polskim. Linki prowadzą do strony internetowej na platformie eTwinning, która przez całe dwa lata służyła partnerom do dokumentowania przebiegu projektu. Zapraszamy do jej odwiedzenia wszystkich zainteresowanych ekologią i zdrowym stylem życia w Europie. Krajami partnerskim projektu były Holandia, Polska, Turcja, Łotwa, Wielka Brytania, Czechy i Hiszpania.

Jesteśmy bardzo dumni z prestiżowego wyróżnienia i dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do jego otrzymania.

 

Koordynator projektu

Iwona Knura

Zdjęcia: