Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Ogłoszenia

04 lipca 2016 21:42 | Ogłoszenia

Oferta pracy - NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI


NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi.


I. Nazwa i adres jednostki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu; 44-285 Kornowac, ul. Starowiejska 66.

II. Określenie stanowiska: sprzątaczka

III.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

- umiejętność pracy z dziećmi,

- dyspozycyjność,

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków na stanowisku Sprzątaczki:

- Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania ,

- Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

3. Wymiar zatrudnienia: 5/8 etatu

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

-kserokopie świadectwa pracy

-oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

5. Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.081997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie do 11.07.2016 roku do godz. 14.00

7. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do  dniu 13.07.2016 roku.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 430 10 13.

Przeczytano: 652 razy. Wydrukuj|Do góry