Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Nauka zdalna, konsultacje

29 maja 2020 10:40 | Nauka zdalna, konsultacje

Konsultacje

Od 1 czerwca będą prowadzone konsultacje w szkole z nauczycielami dla uczniów klas siódmych i ósmych ze wszystkich przedmiotów. Spotkania odbywać się będą indywidualnie bądź w grupach do 9 osób. 

Udział w konsultacjach obwarowany jest zaleceniami zawartymi w wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i w procedurach szkoły. Bardzo ważne jest, aby dla bezpieczeństwa własnego, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, dostosować się do tych wytycznych. W platformie MS Teams, do której każdy uczeń ma dostęp, utworzono zespół Egzaminy i konsultacje gdzie w kanale Konsultacje zamieszczony został harmonogram spotkań. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach w szkole, zobowiązani są z jednodniowym wyprzedzeniem wpisać w harmonogram swoje imię i nazwisko, wybierając nauczyciela i czas konsultacji.

Uczniowie, którzy będą brali udział w spotkaniach proszeni są o zabranie z sobą zgody rodzica na pomiar temperatury.

Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej załącznikami.Przeczytano: 63 razy. Wydrukuj|Do góry