Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

29 maja 2020 10:40 | Nauka zdalna, konsultacje

Konsultacje

Od 1 czerwca będą prowadzone konsultacje w szkole z nauczycielami dla uczniów klas siódmych i ósmych ze wszystkich przedmiotów. Spotkania odbywać się będą indywidualnie bądź w grupach do 9 osób. 

Udział w konsultacjach obwarowany jest zaleceniami zawartymi w wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i w procedurach szkoły. Bardzo ważne jest, aby dla bezpieczeństwa własnego, uczniów i pozostałych pracowników szkoły, dostosować się do tych wytycznych. W platformie MS Teams, do której każdy uczeń ma dostęp, utworzono zespół Egzaminy i konsultacje gdzie w kanale Konsultacje zamieszczony został harmonogram spotkań. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach w szkole, zobowiązani są z jednodniowym wyprzedzeniem wpisać w harmonogram swoje imię i nazwisko, wybierając nauczyciela i czas konsultacji.

Uczniowie, którzy będą brali udział w spotkaniach proszeni są o zabranie z sobą zgody rodzica na pomiar temperatury.

Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej załącznikami.Załączniki:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół [96.39 KB]

Zgoda na pomiar temperatury [103.42 KB]

Zgoda na pomiar temperatury - do edycji [14.73 KB]

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji [149.21 KB]

Dyżury i konsultacje [85.76 KB]

Dyżury i konsultacje od 19 do 25 czerwca 2020 r. [85.76 KB]