Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

22 września 2018 21:15 | Projekt polsko-ukraiński PURWM

"Przez taniec do wiedzy i przyjaźni" – 21.09.2018


Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Program dnia obejmował m.in.:

- przygotowanie sali remizy OSP w Brzeziu w gminie Zabierzów do występu;

- występ podsumowujący projektu z udziałem publiczności – obecni byli: przedstawiciele naszej Szkoły – pani Dyrektor, pani B. Stawinoga oraz przedstawiciele uczniów, którzy także uświetnili piosenkami i grą na akordeonach nasz program; pan Dyrektor, nauczyciele i uczniowie miejscowej SP im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu w gminie Zabierzów, pani Sołtys Brzezia, rodzice;

- wizytę gości ze Szkoły w Kornowacu w miejscu zakwaterowania uczestników projektu;

- porządkowanie dokumentacji projektu i ewaluację;

- pożegnalną kolację.

PURWM nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji. Pełną odpowiedzialność za treść ponosi wydawca.


Zdjęcia: