Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

08 kwietnia 2018 22:44 | Szkolne Koło Caritas

Śląskie Dzieciom Aleppo

"Śląskie Dzieciom Aleppo" to szeroko zakrojona na całe województwo śląskie akcja charytatywna, do której włączają się różne grupy, organizacje, zakłady pracy, samorządy. Kampanię na rzecz budowy centrum dla sierot Aleppo poparł także specjalnym listem do wiernych ks. abp Wiktor Skworc zachęcając, by wolontariusze Caritas przeprowadzali zbiórki na ten cel i rozprowadzali ulotki promujące akcję. Wolontariusze naszego szkolnego koła wolontariatu bez dodatkowego motywowania podjęli zadanie i 8 kwietnia przeprowadzili zbiórkę w Pogrzebieniu, Kobyli, Pstrążnej oraz na Lęgowie. Młodzież zebrała pokaźną kwotę, którą proboszczowie wpłacą na specjalne konto.

Osoby, które nie miały możliwości włączyć się w akcję mogą to uczynić dokonując przelewu na poniżej zamieszczone konto.

90 1560 1111 0000 9070 0011 6398

Jako tytuł wpłaty konieczny jest dopisek „Śląskie Dzieciom Aleppo”

Zdjęcia: