Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

07 kwietnia 2018 23:22 | Szkolne Koło Caritas

Święto Caritas


Co roku, w sobotę po Wielkanocy, a przed Niedzielą Miłosierdzia swoje święto patronalne obchodzi Caritas, która w swoich głównych założeniach ma pomoc miłosierną drugiemu człowiekowi. Tego dnia spotykają się w różnych miejscach pracownicy, wolontariusze i podopieczni organizacji, by wspólnie cieszyć się, ale i dziękować za zrealizowane cele. W archidiecezji katowickiej, do której należy Szkolne Koło Caritas naszej szkoły, spotkanie odbywa się w archikatedrze w Katowickiej i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Zjazd składał się z czterech części:

1. Omówienie i podsumowanie działalności Caritas - ks. Krzysztof Bąk (dyrektor Caritas Archidiec. Katowickiej)

2. Nabożeństwo eucharystyczne

3. Msza św. z udziałem ks. abpa Wiktora Skworca

4. Spotkanie z poczęstunkiem

Z SKC naszej szkoły w sobotnim spotkaniu wzięło udział 31 wolontariuszy i troje opiekunów. Naszą liczną grupę  dwukrotnie podczas swoich wystąpień zauważył ks. arcybiskup, a na zakończenie uroczystości podszedł do nas i chwilę porozmawiał. Ks. abp Wiktor Skworc pytał o liczebność naszej szkoły i o zaangażowanie woluntarystyczne uczniów i nauczycieli. Podziękował za dawane świadectwo i ofiarowany czas.

Zdjęcia: