Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

21 lutego 2018 21:46 | Szkolne Koło Caritas

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu


Na początku roku szkolnego 2017/18, 25.09.2017r., po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, Rady Rodziców i proboszcza parafii, na terenie której leży szkoła, w następstwie złożonego wniosku Caritas Archidiecezji Katowickiej powołała do istnienia Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu. Kierownikiem SKC przez dyr. Caritas Katowice została mianowana p. Katarzyna Franica, będąca jednocześnie opiekunem sekcji wolontariatu przy samorządzie uczniowskim.

Szkolne Koło Caritas działające przy naszej szkole, jak wszystkie koła Caritas, ma nadany regulamin, a jego członkowie złożyli deklarację przystąpienia do organizacji, zaś rodzice wyrazili na to swoją zgodę podpisując oświadczenie. Uczniowie wyrażający chęć przystąpienia do koła odbyli 1,5-miesięczny okres przygotowujący i z dniem 3 listopada podpisali deklaracje. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 24 uczniów i uczennic naszej szkoły. Wybrany został także Zarząd Koła:

Przewodnicząca: Patrycja Kura (kl. IIIa)

Zastępca: Marek Doleżych (II b) – złożył rezygnację

Skarbnik: Nicole Stanienda (kl.IIIb)

Sekretarz: Kamila Małczok (kl.IIIa)

Na zakończenie I półrocza SKC liczy 31 osób – 11 uczniów kl. VII i 20 uczniów z kl. II i III Gim.

Przeprowadzone akcje:

- sprzątanie parku u Sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu

- grabienie liści wokół kapliczki w Kornowacu

- akcja „Skrzydła” – sprzedaż aniołów dla Caritas

- sprzedaż kartek świątecznych dla Fundacji Sursum Corda

- wsparcie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu” – przekazanie darowizny 100 zł i 460 zł, udział w kolędzie misyjnej

- zbiórka wełny – „Włóczkersi” dla dzieci z Afganistanu – 6,5 kg

- sprzedaż świec w parafiach w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom: Pogrzebień, Kobyla, Pstrążna

- zbiórka żywności w sklepach: „Spar” i „Maczku” – 26 paczek i 4 pudła słodyczy, zebrano także zabawki – żywność podzielono na 18 paczek, które wraz z życzeniami świątecznymi wolontariusze roznieśli chorym z Pogrzebienia, Kornowaca i Pstrążnej; 4 paczki przekazano siostrom salezjankom, 3 pudła ze słodyczami i zabawkami podarowano podopiecznym placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pogrzebieniu, zaś 4 paczki z artykułami spożywczymi otrzymał DPS w Krzyżanowicach

W grudniu odbyła się wycieczka integracyjna do Wisły dla młodzieży angażującej się w sprawy społeczne, dofinansowana ze środków Oratorium Młodzieżowego w Pogrzebieniu. Raz w miesiącu odbywają się zebrania organizacyjno – formacyjne. Plan działań dopasowywany jest do aktualnych potrzeb, jest również skorelowana z akcjami ogólnopolskiej Caritas.


Zdjęcia: