Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

21 grudnia 2017 22:50 | Szkolne Koło Caritas

Przedświąteczne odwiedziny

 Tradycją szkoły jest odwiedzenie przed Świętami Bożego 
Narodzenia podopiecznych domu w Krzyżanowicach
i obdarowanie ich słodyczami zebranymi podczas akcji
samorządu "Wesołe Święta". W czwartek z samego rana delegacja składająca
się z czterech osób: pani dyrektor Jolanty Błaszczok, opiekuna szkolnego
koła wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas p. Katarzyny Franicy, przewodniczącej
samorządu Wiktorii Gensty i przewodniczącej SKC Patrycji Kura zapakowawszy
prezenty udała się na umówione spotkanie. Podarunki przyjęte zostały z wielką
radością przez dyrekcje i pracowników ośrodka, którzy odebrali je od nas w
imieniu chorych. Potem odbyło się spotkanie szkolnej delegacji z kilkoma
pensjonariuszkami.  Nasi wolontariusze odwiedzili w ostatnich dniach
także chorych z parafii Pogrzebień oraz dzieci z "Zielonego Zakątka".
Dzięki takim inicjatywom Boże Narodzenie nabiera szczególnego wymiaru -
poczucia wzajemnej odpowiedzialności za siebie, zaś wielką nagrodą jest
poczucie radości płynącej z dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem.

Zdjęcia: