Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Samorząd Uczniowski

08 listopada 2017 14:40 | Samorząd Uczniowski

Szczęśliwy numerek

indeks.jpg

Akcja „Twój Szczęśliwy Numerek” polega na wylosowaniu osoby z danym numerem (odpowiednik numeru z dziennika), która jest zwolniona z odpowiedzi oraz niezapowiedzianych kartkówek w danym dniu.

1. Szczęśliwy numerek chroni ucznia przed:

     - odpowiedzią ustną na lekcji,

     - pisaniem niezapowiedzianych klasówek.

2. Uczeń nie ma prawa zwolnić się za pomocą „Twojego Szczęśliwego Numerka” z obowiązkowych sprawdzianów oraz zapowiedzianych kartkówek.

3. Numery są losowane przez nauczycieli oraz wybranych uczniów w każdy piątek i w ten sam dzień wywieszane na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, w pokoju nauczycielskim oraz na gazetce na górnym korytarzu.

4. Jeśli zostanie wylosowany numer, którego w danej klasie nie ma - szansa przepada.

Przeczytano: 225 razy. Wydrukuj|Do góry