Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

23 marca 2015 20:43 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZYSTOŚCI GŁÓW

Informujemy, iż 25 marca odbędzie się sprawdzanie czystości głowy i włosów.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Matki i Dziecka, aby nie naruszać godności i intymności dziecka, kontrola zostanie przeprowadzona przez higienistke szkolną, po uprzedniej zgodzie rodziców/prawnych opiekunów.