Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

29 listopada 2016 13:21 | Reforma edukacji

Reforma struktury szkolnictwa

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa zamieszczamy na stronie linki do reformy oraz do broszury z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

http://reformaedukacji.men.gov.pl/