Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Aktualności

12 października 2020 09:18 | Aktualności

50-lecie szkoły w nowym budynku i 15-lecia nadania szkole im. Jana Pawła II

Historia szkoły w Kornowacu sięga już prawie 120 lat. Jest to jednak historia skomplikowana z uwagi na liczne reformy i przekształcenia, którym została poddana. Co zatem świętujemy w tym czasie? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest dotarcie do źródeł:

1902r. - powstaje pierwsza szkoła w Kornowacu (obecny budynek Urzędu Gminy). Poprzednio dzieci uczyły się w Pogrzebieniu.

1915r. - szkoła dwuklasowa, pracowało w niej dwóch nauczycieli. Po II wojnie światowej - czteroklasowa, w latach pięćdziesiątych - siedem klas, od 1963 roku osiem klas.

29.03.1967r. - powołanie Komitetu Budowy Szkoły.

30.10.1970r. - uroczyste otwarcie nowej szkoły im. Arki Bożka przy ul. Starowiejskiej.

01.09.1972r. - do szkoły w Kornowacu zaczęły uczęszczać dzieci z Łańc.

1973-1977r. - szkoła stała się Zbiorczą Szkolą Gminną.

25.02.1999r. - Rada Gminy Kornowac podjęła uchwałę o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Kornowacu, do którego uczęszczali uczniowie z pięciu wsi wchodzących w skład Gminy Kornowac.

01.09.1999r. - rozpoczęcie nowego roku szkolnego przez 59 uczniów i 14 nauczycieli w nowym gimnazjum. Dyrektorem szkoły został mgr Jan Bugdol, który tę funkcję pełnił do 31.08.2012r.

10.11.2000r. - obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Kornowacu.

30.08.2001r. - Rada Gminy Kornowac podjęła uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej, pozostało wyłącznie gimnazjum.

01.09. 2003r. - otwarcie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kornowacu.

01.06.2004r. - Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Kornowacu podejmuje uchwalę o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia Jana Pawła II.

19.05.2005r. - uchwała Rady Gminy Kornowac o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.

24.10.2005r. - uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

18.05.2009r. - poświęcenie i nadanie gimnazjum sztandaru.

05.11.2010r. - wizytacja Biskupa Józefa Kupnego z nauczycielami i uczniami.

01.09.2012r. - nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym Dyrektorem została pani Jolanta Błaszczok.

31.05.2013r. - odsłonięcie obelisku Jana Pawła II przed budynkiem szkoły.

13-15.01.2015r. - peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży, relikwii św. Jana Pawła II, zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej i odwiedziny szkoły przez ks. bp. Marka Szkudło.

01.09.2017r. - przekształcenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kornowacu.

18.10.2018r. - poświęcenie i nadanie szkole podstawowej sztandaru.

18.10.2019r. – wizytacja bp. Grzegorza Olszowskiego – spotkanie z uczniami i pracownikami szkoły

1.09.2020r. – pierwsze po latach rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy 1.; rozpoczęcie działalności oddziału przedszkolnego.

11.10.2020r. – wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii św. Jana Pawła II i wspólne świętowanie rocznic.

Z roku na rok przybywa ważnych wydarzeń i uroczystości. Szkoła w Kornowacu – podstawowa czy gimnazjum – pielęgnuje tradycje, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i realizuje nauczanie postaw uniwersalnych dla dobra drugiego człowieka, którego szczególnym nauczycielem był św. Jan Paweł II.

Przeczytano: 100 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: