Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Aktualności

19 października 2018 21:41 | Aktualności

Przekazanie Sztandaru i ślubowanie uczniów

 

Sztandar ufundowany przez rodziców nie pozostaje w ich rękach jest to niezwykle cenny dar ofiarowany uczniom i pracownikom szkoły. Podczas uroczystości szkolnych, w obecności zaproszonych gości, także byłych dyrektorów poprzednich typów szkół mieszących się niegdyś w budynku obecnej szkoły, nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru najpierw na ręce Pani Dyrektor Jolanty Błaszczok, następnie, zgodnie z ceremoniałem, otrzymali go uczniowie reprezentowani przez poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Mateusz Lucek, asysta – Nikola Seget i Karolina Wieczorek, a także (drugi skład) chorąży – Łukasz Plura i asysta – Martyna Nowak i Aleksandra Placek.

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Niedbała odczytała akt nadania sztandaru, który następnie podpisała w obecności świadków. O popisanie aktu poproszona została także p. dyr. Jolanta Błaszczok i świadkowie honorowi: Wójt Gminy Kornowac p. Grzegorz Niestrój, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty Dyrektor Delegatury w Rybniku p. Alicja Bartkowiak, Przewodniczący Rady Gminy p. Eugeniusz Kura, Proboszcz Par. Pogrzebień ks. Tadeusz Augustyn SDB, opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Franica i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Halama. Po podpisaniu zamocowano symboliczną blaszkę fundatorską na drzewcu sztandaru.

Kolejnym elementem ceremoniału było ślubowanie uczniów na sztandar. Do ślubowania wezwano wszystkich uczniów klas siódmych, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, a także przewodniczących pozostałych klas. Akt ślubowania podpisany został przez p. dyr. Jolantę Błaszczok, wychowawcę klasy 7a p. Dominikę Gatnar, wychowawcę kl. 7b p. Katarzynę Franicę oraz przewodniczących: Weronikę Wierzbicki i Michała Zająca. Podczas tego doniosłego wydarzenia nie mogło zabraknąć odśpiewania hymnu państwowego i hymnu szkoły. Na koniec tej części głos zabrali: Wójt Gminy Kornowac p. Grzegorz Niestrój oraz Dyrektor Delegatury p. Alicja Bartkowiak. Oboje wyrazili radość z możliwości uczestniczenia w  Święcie Szkoły i przekazali gratulacje.


Przeczytano: 320 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: