Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

25 czerwca 2020 10:23 | Aktualności

Gala Ósmoklasistów

  Tradycją naszej szkoły, w przeddzień rozdania świadectw, jest uroczyste pożegnanie ostatnich klas przez rocznikowo młodsze. Do tej pory akademia ta nosiła nazwę „Gimgala”, a tegoroczna została nazwana „Galą Ósmoklasisty”. W tym roku szkolnym zdarzenie przyjęło nietypową formę, wszystkie prace związane
z realizacją odbywały się zdalnie. Na 3 lekcji uczniowie i pracownicy naszej szkoły spotkali się na platformie MS Teams, aby jednocześnie zobaczyć efekty pracy siódmoklasistów.

Załączniki:

gala_osmoklasisty.ppsx [58.12 MB]