Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

04 grudnia 2019 17:32 | Aktualności

Bo to historia godna pamięci...

Bo to historia godna pamięci – pod takim hasłem w szkole 3 grudnia odbyła się już szósta edycja Wieczoru Wielkich Polaków. Tematyka tegorocznego spotkania była bardzo różnorodna. Rok 2019 został ogłoszony w Polsce m.in. rokiem matematyków i z tym tematem musiała się zmierzyć klasa VII a. Sylwetkę naszego świętego rodaka na zainaugurowanie roku Św. Jana Pawła II zaprezentowała klasa VII b. Muzycznymi przewodnikami po twórczości Stanisława Moniuszki – Ojca Narodowej Opery Polskiej byli przedstawiciele Rady Rodziców i nasze klasy ósme. Rodzice w formie teatru cieni przedstawili największe dzieło Stanisława Moniuszki „Halkę”. Na uwagę zasługuje pomysłowość i precyzyjność przedstawienia. Po rodzicach na scenie pojawiła się klasa VIII a, która przedstawiła operę „Straszny Dwór” w iście nowoczesnej interpretacji. Całą twórczość Stanisława Moniuszki podsumowała klasa VIII b w programie „Jaka to melodia” w całości poświęconym dziełom Stanisława Moniuszki.

Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego i są niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Ślaska i historii Polski. Z tym trudnym w przekazie tematem zmierzyli się w tym roku nauczyciele i pracownicy szkoły wsparci absolwentami. Nauczyciele wystąpili w regionalnych strojach śląskich. Występ pracowników szkoły rozpoczęła Julia Kowalska piosenką Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”. Następnie na scenie pojawił się pan Tomasz Kozielski, który przedstawił sytuacje Górnego Ślaska w czasie powstań i plebiscytu a także bohaterskich zrywów, na czele których stali Wojciech Korfanty i Alfons Zgrzebniok. Po występie Pana Tomka na scenie pojawiła się Oliwia Jóźwik z utworem „Syberiada”. Przepiękna modlitwę śląskiego dziecka usłyszeliśmy w wykonaniu naszej Pani sekretarki Danieli Niedzieli. Wszyscy pracownicy szkoły zaśpiewali utwór „Kochany Śląsk” a Pani Dyrektor zadeklamowała „Rotę Górnośląską”. Cały program zakończył Krzysztof Krolik utworem „Dziś idę walczyć mamo..”

Wieczór w tym roku poprowadzili Julia Kowalska i Michał Zając. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście: rodzice, absolwenci i społeczność gminy Kornowac, na których na koniec czekał słodki poczęstunek.

Zdjęcia: