Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kornowacu
http://sp.kornowac.pl

21 listopada 2019 21:52 | Aktualności

Forum germanistów w Krakowie

 

Już poraz siedemnasty spotkali się w Krakowie germaniści z całej Polski południowej. 20 listopada 2019r. przy krakowskim rynku, tuż obok siedziby Instytutu Goethego, z którym od września współpracuje nasza szkoła, odbyły się interesujące prelekcje na temat mediów w nauczaniu języka obcego oraz targi pomocy dydaktycznych dla nauczycieli języka niemieckiego. Szkołę Podstawową w Kornowacu reprezentowała p. Katarzyna Franica, która oprócz udziału w kongresie miała możliwość spotkania się z pracownikami instytutu i dokonania ustaleń dotyczących najbliższych szkoleń dla nauczycieli powiatu raciborskiego. Tym razem będzie to warsztatowe spotkanie (21.02.2020r.) w pracowni informatycznej przygotowujące do prowadzenia zajęć językowych z przy pomocy aplikacji.

 

Zdjęcia: