Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Aktualności

10 listopada 2018 20:47 | Aktualności

Ojczyzna jest naszą matką – Wieczór Wielkich Polaków

Ojczyzna jest naszą matką – pod takim hasłem w szkole 7 listopada odbyła się już piąta edycja Wieczoru Wielkich Polaków. Była to kontynuacja zainaugurowanych rok temu obchodów Roku dla Niepodległej. Ponieważ rok 2018 został ogłoszony w Polsce m, in. Rokiem dla Niepodległej...

czytaj więcej »

10 listopada 2018 20:14 | Aktualności

Podsumowanie projektu Niepodległa i gala konkursowa

Przygotowując obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przyświecała organizatorom jedna myśl, aby tego wieczoru zgromadzić w murach szkoły jak największą ilość osób, z którymi świętowanie nabierze wyjątkowego charakteru dla całej społeczności lokalnej. Udało...

czytaj więcej »

31 października 2018 19:25 | Aktualności

Śpiewy i recytacje dla Niepodległej

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej to działania zaplanowane i zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-21 sfinansowanego ze środków Ministra Edukacji Narodowej oraz wsparte środkami...

czytaj więcej »

21 października 2018 20:22 | Aktualności

XVIII Dzień Papieski

Po raz pierwszy nasza szkoła włączyła się oficjalnie w akcję Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która od wielu już lat w Dniu Papieskim przeprowadza zbiórki pieniężne na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to: „Promieniowanie...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:58 | Aktualności

Spotkanie integracyjne uczniów klas siódmych, ich rodziców i wychowawców

Tradycją gimnazjum było zorganizowanie po ślubowaniu spotkania integracyjnego, na którym wspólnie z uczniami i wychowawcami klas czas spędzali także rodzice. Coś słodkiego do zjedzenia umilało wspólne świętowanie. Tradycje gimnazjalne będą podtrzymywane także w szkole...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:52 | Aktualności

Jan Paweł II i niepodległość, czyli Ojczyzna jest naszą Matką

Dla św. Jana Pawła II wolność, patriotyzm i ojczyzna to słowa wypełnione głęboką treścią. W swojej twórczości nawiązywał do nich wielokrotnie. Tęskniąc za wolną Ojczyzną stworzył utwór: „Myśląc Ojczyzna”. Głosząc homilię podczas pielgrzymki do Polski...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:41 | Aktualności

Przekazanie Sztandaru i ślubowanie uczniów

Sztandar ufundowany przez rodziców nie pozostaje w ich rękach jest to niezwykle cenny dar ofiarowany uczniom i pracownikom szkoły. Podczas uroczystości szkolnych, w obecności zaproszonych gości, także byłych dyrektorów poprzednich typów szkół mieszących się niegdyś...

czytaj więcej »