Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Aktualności

31 października 2018 19:25 | Aktualności

Śpiewy i recytacje dla Niepodległej

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej i Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej to działania zaplanowane i zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-21 sfinansowanego ze środków Min

czytaj więcej »

21 października 2018 20:22 | Aktualności

XVIII Dzień Papieski

Po raz pierwszy nasza szkoła włączyła się oficjalnie w akcję Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która od wielu już lat w Dniu Papieskim przeprowadza zbiórki pieniężne na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenów wiejskich. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to: „Promieniowanie...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:58 | Aktualności

Spotkanie integracyjne uczniów klas siódmych, ich rodziców i wychowawców

Tradycją gimnazjum było zorganizowanie po ślubowaniu spotkania integracyjnego, na którym wspólnie z uczniami i wychowawcami klas czas spędzali także rodzice. Coś słodkiego do zjedzenia umilało wspólne świętowanie. Tradycje gimnazjalne będą podtrzymywane także w szkole...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:52 | Aktualności

Jan Paweł II i niepodległość, czyli Ojczyzna jest naszą Matką

Dla św. Jana Pawła II wolność, patriotyzm i ojczyzna to słowa wypełnione głęboką treścią. W swojej twórczości nawiązywał do nich wielokrotnie. Tęskniąc za wolną Ojczyzną stworzył utwór: „Myśląc Ojczyzna”. Głosząc homilię podczas pielgrzymki do Polski...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:41 | Aktualności

Przekazanie Sztandaru i ślubowanie uczniów

Sztandar ufundowany przez rodziców nie pozostaje w ich rękach jest to niezwykle cenny dar ofiarowany uczniom i pracownikom szkoły. Podczas uroczystości szkolnych, w obecności zaproszonych gości, także byłych dyrektorów poprzednich typów szkół mieszących się niegdyś...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:24 | Aktualności

Przekazanie Sztandaru

czytaj więcej »

19 października 2018 21:16 | Aktualności

Wystawa pamiątek walk o polskość na naszych terenach

Wystawa pamiątek zatytułowana: „Świadkowie walki o polskość z terenu gminy Kornowac i okolic. Tak budziła się Polska w mojej miejscowości” zorganizowana została w ramach ministerialnego programu „Niepodległa”, jako jeden z elementów obchodów setnej rocznicy...

czytaj więcej »

19 października 2018 21:02 | Aktualności

Poświęcenie Sztandaru w Kościele w Pogrzebieniu. Prezentacja Sztandaru Szkoły ulicami Pogrzebienia i Kornowaca

Poświęcenie sztandaru to wydarzenie wyjątkowe w życiu każdej społeczności, która go otrzymuje. Dlatego z nieskrywaną radością rodzice – będący fundatorami sztandaru, uczniowie i nauczyciele, tuż po uroczystej Eucharystii uformowali kolumnę i przeszli ulicami Pogrzebienia i...

czytaj więcej »

19 października 2018 20:47 | Aktualności

Poświęcenie Sztandaru w Kościele w Pogrzebieniu

Kiedy 23 czerwca 2017r. pożegnany i odprowadzony został sztandar Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu w sercach wielu zrodziło się pragnienie podjęcia działań, które pozwolą jak najszybciej nadać nowej, przekształcanej z gimnazjum szkole podstawowej nowy sztandar, który pozwala...

czytaj więcej »