Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Rekrutacja do klasy pierwszej

Pisemne oświadczenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej należy dostarczyć do 24.04.2020 r.

  Oświadczenie woli

---------------------------------------------------------------------------------------

  Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

 

  Kryteria naboru do klas pierwszych


  Karta zgłoszenia do szkoły


  Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu