Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

"Poznajemy się poprzez nasze pasje"

 

DZIAŁANIA DO REALIZACJI ZAPLANOWANE W RAMACH  PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY

TRANSGRANICZNEJ  REPUBLIKA CZESKA - RZECZPOSPOLITA POLSKA  2014-2020

 

Spotkanie dotyczące planowanego Mikroprojektu w Euroregionie Silesia

22.10.2018r. gościliśmy w naszej szkole delegację nauczycieli ze szkoły z miejscowości Stitina w Czechach oraz przedstawicieli Euroregionu Silesia ze strony polskiej i czeskiej. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską oraz omówienie podstawowych zasad planowanego projektu. Podczas wizyty zapoznawczej ustalono wstępnie tematykę, rodzaj i liczbę przyszłych działań.


DZIAŁANIE I

Działanie rozpoczniemy od powitania przybyłych gości z partnerskiej szkoły oraz podziału uczestników na dwie grupy: grupę sportową i grupę plastyczną. W grupie sportowej będzie 8 dziewczyn i 8 chłopców zarówno z Polski jak i z Czech. W grupie plastycznej będzie po 10 uczniów z obu krajów. Warsztaty plastyczne będą odbywać się w klasie, a sportowe na sali gimnastycznej. Grupa sportowa rozegra turniej piłkarzyków oraz mecze piłki nożnej halowej. Turniej piłkarzyków zostanie rozegrany w parach składających się z polskiego i czeskiego ucznia. Osobno dziewczyny i chłopcy. Po turnieju piłkarzyków odbędą się polsko-czeskie mecze towarzyskie piłki halowej dziewczyn i chłopców. . Grupa plastyczna będzie wykonywać świąteczne ozdoby: szklane lampiony ze słoików oraz dekoracje drewniane metodą decoupage. Grupa ta zrobi też materiałowe ozdoby, które zostaną zszyte przez prowadzącą warsztaty. Zadaniem uczestników będzie wykonanie wykroju, wypychanie i ozdabianie poszczególnych elementów, które będą pamiątką uczestników polskich i czeskich. Termin planowanego działania listopad/ grudzień 2019r.


DZIAŁANIE II

Młodzież zwiedzi nowe centrum "Świat Techniki" w Ostrawie- Witkowicach, gdzie w ciekawy  sposób zostaną im przedstawione atrakcje nauki i techniki. Uczniowie zostaną podzieleni na mieszane polsko-czeskie grupy, dzięki czemu będą mieli możliwość przełamania barier językowych i nawiązania przyjaźni. Uczestnicy podczas zabawy będą mogli odkrywać, doświadczyć oraz rozwijać swoje zainteresowania. Będzie to dobra okazja do podzielenia się swoimi pasjami, nawiązania rozmowy.  Po zwiedzeniu "Świata Techniki" wszyscy pojadą do szkoły w Štítinie, gdzie Czesi oprowadzą Polaków po placówce oraz przygotują i przeprowadzą krótkie zajęcia integrujące. Potem pożegnamy się z partnerami z Czech i wrócimy do Kornowaca. Termin planowanego działania styczeń/luty 2020r.


DZIAŁANIE III

Działanie rozpoczniemy od wspólnego przejazdu do Raciborza - Obory, gdzie wraz z  pracownikami Arboretum Bramy Morawskiej weźmiemy udział w zajęciach dydaktycznych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z przyrodniczymi walorami Arboretum, będą mieć okazję obejrzeć gatunki roślin, które zakwitają w lesie, w ich naturalnym środowisku występowania, otrzymają wiadomości na temat omawianych gatunków i ich przystosowania do pór roku w lesie. Kolejną częścią będzie spacer po Arboretum z kijkami Nordic Walking, który zaplanowano w formie podchodów. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie polsko-czeskie grupy i wraz z opiekunami wyruszą na aktywny wypoczynek połączony z zabawą. Każda z grup będzie miała do przejścia taką samą trasę, ale w odwrotnym kierunku. Zadaniem grup będzie znalezienie na trasie wcześniej przygotowanych kopert z zadaniami do wykonania. Podczas gry uczestnicy będą musieli wykazać się zarówno pomysłowością, komunikowaniem się, jak i umiejętnościami praktycznymi. Zadania do wykonania przez uczestników to m.in. policzenie ile cała grupa razem ma lat, wykonanie równoczesnego wykonania jakiegoś ćwiczenia fizycznego, bandażowanie ręki, zbadanie ph gleby, z pomocą atlasu podanie nazwy jakiejś rośliny, Wykonanie zadań w grze zostanie sfilmowane przez uczestników i będzie służyć promocji projektu.Projekt zakończymy oficjalnie w szkole w Kornowacu, po czym nasi czescy przyjaciele wrócą do domu. Termin planowanego działania kwiecień/ maj 2020r.


DZIAŁANIE IV

Podczas ostatniego działania polscy uczestnicy wraz z opiekunami udadzą się do szkoły partnerskiej w celu przekazania produktów wytworzonych w czasie realizacji projektu tj. kalendarzy, płyt DVD oraz albumu fotograficznego. Kalendarze spiralne będą przeznaczone na rok szkolny 2019/2020. Na każdej stronie będą znajdowały się zdjęcia z wszystkich działań. Na płytach DVD zostanie nagrany film, który wcześniej zostanie zmontowany z najciekawszych momentów działań. Album fotograficzny będzie formą kroniki z realizacji projektu. Będzie zawierał zdjęcia oraz opisy działań w języku polskim i czeskim. Fotoksiążka po zakończeniu działań zostanie wręczona partnerowi czeskiemu oraz Wójtowi Gminy Kornowac, jeden egzemplarz pozostanie w SP w Kornowacu. Podczas tego dziłania uczniowie zostaną przygotowani do krótkiego występu artystycznego podczas spotkania (np. śpiew, gra lub taniec). Działanie to będzie dobrą okazją do poruszenia tematu dalszej współpracy przy realizacji kolejnego projektu transgranicznego. Termin planowanego działania czerwiec 2020r.

 


Projekt współpracy transgranicznej pt. „Poznajemy się poprzez nasze pasje" realizowany w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014 – 2020
w Euroregionie Silesia”

 

      W środę 13 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu odbyło się pierwsze wspólne polsko-czeskie działanie pt. "Poznajemy się poprzez działania sportowo-plastyczne". Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich z Kornowaca oraz Štítiny - Základní škola generála Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina. W działaniu brało udział sześćdziesiąt osób.

       W pierwszej części spotkania powitaliśmy gości, a wszyscy uczestnicy otrzymali sportowe koszulki zawierające logo projektu. Nast­­ępnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: sportową i plastyczną. Grupa sportowa rozegrała turniej piłkarzyków z podziałem na zespoły chłopców i dziewcząt złożone z polskich i czeskich uczniów, dzięki czemu młodzież mogła się zintegrować i nawiązać bliższe relacje. Kolejnym etapem działania dla sportowców były mecze towarzyskie w piłce nożnej halowej. Grupa plastyczna natomiast wykonywała różnymi technikami świąteczne ozdoby. Uczniowie wraz z opiekunami tworzyli: szklane lampiony, bombki akrylowe, poduszki oraz drewniane skrzaty.

        Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wyników rozgrywek sportowych i wręczeniem uczestnikom turnieju piłkarzyków dyplomów oraz medali. Ponadto obu szkołom przekazano puchary za udział w meczu towarzyskim piłki nożnej halowej. Zwieńczeniem polsko-czeskiego działania w naszej szkole było wykonanie wspólnego zdjęcia oraz wręczenie upominków, czyli ozdób wykonanych przez grupę plastyczną. W radosnym nastroju pożegnaliśmy się z naszymi czeskimi partnerami i czekamy na kolejne wspólne działania.­

 

Projekt pt. „ Poznajemy się poprzez nasze pasje” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”.