Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Informacje

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019:

 

 

1. Dla uczniów klas siódmych:

 10-17 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek – egzaminy gimnazjalne; poniedziałek, wtorek, środa - egzaminy ósmoklasisty)

2. Dla uczniów klas ósmych:

10- 12 kwietnia 2019r. (środa, czwartek, piątek - egzaminy gimnazjalne)

3. Dla uczniów klas gimnazjalnych:

15- 17 kwietnia 2019r. (poniedziałek, wtorek, środa - egzaminy ósmoklasisty)

4. Dni wolne do odpracowania:

  2 listopad 2018 r. (piątek) – odpracowany będzie 29 wrzesień 2018r. (sobota) - Bieg dla Niepodległej

  2 maja 2019 r. (czwartek) - odpracowany będzie 23 marca 2019r.(sobota)

 Prosimy rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas trzecich gimnazjalnych i klas ósmych szkoły podstawowej o zapoznanie się z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2018/2019


Informacja dotycząca możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 2018/2019

   

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

Punkt konsulatacyjny - profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

   

 

 TERMINY SPOTKAŃ RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

13.09.2018r. - zebranie ogólne

02.10.2018r. - konsultacje

06.11.2018r. - konsultacje

04.12.2018r. - konsultacje

15.01.2019r. - zebranie podsumowujące I półrocze

05.03.2019r. - konsultacje

02.04.2019r. - zebranie ogólne

07.05.2019r. - konsultacje