Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 2 września 2019r.


Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 - 31.12.2019 r., 1 styczeń 2020 r. (środa) Nowy Rok


Ferie zimowe: 13.01 - 26.01. 2020 r.


Wiosenna przerwa świąteczna: 9.04 - 14.04.2020 r.


Egzaminy ósmoklasisty:

21.04.2020 r. - język polski,

22.04.2020 r. - matematyka,

23.04.2020 r.- język obcy nowożytny;


Koniec pierwszego półrocza: 31.01.2020 r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.


Ferie letnie: 26.06 - 31.08.2020 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

- dla kl. VII i kl. VIII - 12.06.2020 r.,

- dla klas VII - 21,22,23.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty).

 


 

TERMINY SPOTKAŃ RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


10.09.2019r. - zebranie ogólne

01.10.2019r. - konsultacje

05.11.2019r. - konsultacje

03.12.2019r. - konsultacje

04.02.2020r. - zebranie podsumowujące I półrocze

03.03.2020r. - konsultacje

01.04.2020r. - zebranie ogólne

19.05.2020r. - konsultacje