Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Historia szkoły

 

Historia szkoły


1902r. - powstaje pierwsza szkoła w Kornowacu (obecny budynek Urzędu Gminy).    Poprzednio dzieci uczyły się w Pogrzebieniu.

1915r. - szkoła dwuklasowa, pracowało w niej dwóch nauczycieli. Po II wojnie światowej - czteroklasowa, w latach pięćdziesiątych - siedem klas, od 1963 roku osiem klas.

29.03.1967r. - powołanie Komitetu Budowy Szkoły.

30.10.1970r. - uroczyste otwarcie nowej szkoły im. Arki Bożka przy ul. Starowiejskiej.

01.09.1972r. - do szkoły w Kornowacu zaczęły uczęszczać dzieci
z Łańc.

1973-1977r. - szkoła stała się Zbiorczą Szkolą Gminną.

25.02.1999r. - Rada Gminy Kornowac podjęła uchwałę o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Kornowacu, do którego będą uczęszczać uczniowie z pięciu wiosek wchodzących w skład Gminy Kornowac.

01.09.1999r. - rozpoczęcie nowego roku szkolnego przez 59 uczniów i 14 nauczycieli w nowym gimnazjum. Dyrektorem szkoły został mgr Jan Bugdol, który pełnił tę funkcję do 31.08.2012r.

10.11.2000r. - obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej im. Arki Bożka w Kornowacu.

30.08.2001r. - Rada Gminy Kornowac podejmuje uchwałę
o likwidacji szkoły podstawowej, pozostaje gimnazjum.

01.09. 2003r. - otwarcie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kornowacu.

01.06.2004r. - Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum
w Kornowacu podejmuje uchwalę o rozpoczęciu procedury nadania szkole imienia Jana Pawła II.

19.05.2005r. - uchwała Rady Gminy Kornowac o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.

24.10.2005r. - uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II oraz odsłonięcie    i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

18.05.2009r. - poświęcenie i nadanie szkole sztandaru.

05.11.2010r. - wizytacja Biskupa Józefa Kupnego z nauczycielami
i uczniami.

01.09.2012r. - nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym Dyrektorem została pani Jolanta Błaszczok.

31.05.2013r. - odsłonięcie obelisku Jana Pawła II przed budynkiem szkoły.

13-15.01.2015r. - peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży, relikwii św. Jana Pawła II, zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Katowickiej     i odwiedziny szkoły przez ks. bp. Marka Szkudło.

01.09.2017r. - przekształcenie Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kornowacu w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Kornowacu.

18.10.2018r. - poświęcenie i nadanie szkole podstawowej sztandaru.

1.09.2020 r. - otwarcie oddziału przedszolnego w naszej szkole, naukę rozpoczyna  14 pierwszoklasistów.