Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kornowacu

Dla rodziców


PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przewodniczący: Magdalena Kolorz

 

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Małczok

 

Skarbnik:  Ewelina Błaszczok

 

Sekretarz: Małgorzata Pieła

 

Komisja rewizyjna:

 

Barbara Scheithauer

 

Leszek Twardzik

 


WAŻNE!   Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosówOferta ubezpieczenia szkolnego 2018/2019:


  Oferta


  Tabela operacji medycznych


  Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku


  Warunki ubezpieczeniaPREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Przewodniczący: Anna Niedbała

 

Zastępca przewodniczącego: Maria Ploch

 

Skarbnik:  Iwona Kampka

 

Sekretarz: Małgorzata Pieła

 

Komisja rewizyjna:

Sylwia Zielonka

 


 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 


Przewodniczący: Anna Niedbała

 

Zastępca przewodniczącego: Iwona Gosek

 

Skarbnik:  Joanna Twardzik

 

Sekretarz: Beata Krawczyńska

 

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Miklis

Katarzyna Ziental


 

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015:


 

Przewodniczący: Jan Krolik

 

Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Miklis

 

Skarbnik: Iwona Likszo

 

Sekretarz: Barbara Pytlik

 

Komisja rewizyjna:

 

Teresa Szałkowska

 

Henrieta Fojcik

  PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014:

  

Przewodniczący: Bożena Franiczek

Zastępca przewodniczącego: Ewa Gembalczyk

Skarbnik: Beata Wieczorek

Sekretarz: Barbara Pytlik


Komisja rewizyjna:

Mirela Kapuścik

Teresa Szałkowska

Henrieta Fojcik


 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013:

 

 

Przewodniczący: Bożena Franiczek

Zastępca przewodniczącego: Ewa Gembalczyk

Skarbnik: Beata Wieczorek

Sekretarz: Renata Bugdol

Członek: Arkadiusz Ziental

 

Rada Rodziców podejmuje działania dotyczące edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły oraz realizowane projekty. W celu doskonalenia działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych wpłat rodziców. Zebrane środki są objęte pełną kontrolą  i w  znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. finansowania niektórych uroczystości szkolnych , nagród dla uczniów, zakupu pomocy dydaktycznych.
 
Nowo wybranej Radzie życzymy wielu sukcesów w pracy.